Borgarfjordsgatan 21, Kista
info@edgeassociates.se

Teamutvecklare/uppdragsledare (DOM 2022/1144)

Plats: Jönköping, Sverige
Typ av jobb: Konsult

Referensnummer: DOM 2022/1144

Roll: Teamutvecklare/uppdragsledare

Uppdragets längd: 2022-11-01 eller enligt överenskommelse t.o.m. 2023-03-31 med stor möjlighet till förlängning 3 x 6 månader.

Omfattning: 50-100 %

Beskrivning: Vi söker nu en underkonsult som kan ta sig an rollen som Teamutvecklare/uppdragsledare.

Kunden har bland annat i uppgift att drifta, förvalta och utveckla Sveriges domstolars IT-infrastruktur. Denna infrastruktur är plattformen som gör det möjligt för våra användare att använda applikationer, kommunicera och spara information. Operations är organiserad i tre team Windows, Linux och Nät.

Just nu står kunden inför många spännande utmaningar för att digitalisera verksamheten. I detta finns ett behov av att utveckla och förfina befintliga arbetssätt, flöden, rutiner etc inom operationsteamen samt mellan operationsteam och utvecklingsteam, allt för att följa med i den snabbare leveranstakten av system. Samtidigt är det inte bara applikationer som ska driftsättas och hanteras, utan även hela vår infrastruktur behöver utvecklas och förvaltas parallellt. Dessutom så kommer det emellanåt incidenter som gör att mycket av tidigare planering får göras om.

I det aktuella uppdraget ingår analys och vidareutveckling av befintliga arbetssätt och rutiner för att hitta bättre flöden för våra leveranser. Konsulten kommer jobba direkt mot enhetschef och team för att fånga upp och stödja i befintliga strukturer, arbetssätt och rutiner. Tillsammans med teamen ge förslag på förbättringsområden för att möjliggöra utrymme för interna uppdrag för att bli mer proaktiva och samtidigt bistå verksamheten med deras leveranser. Uppdraget rör primärt utveckling av operations arbetssätt, men kommer även inbegripa kontakter mot t ex agila systemutvecklingsteam för att skapa en förståelse av flöden och beställningar mot operations.

Konsulten ska ha:

  • Kompetensnivå 4
  • God kommunikationsförmåga avseende det svenska språket, dvs kunna uttrycka sig såväl skriftligt som muntligt.
  • Erfarenhet av operativt arbete inom IT-operations (ex infrastruktur, nätverk)
  • Erfarenhet av teamledare inom IT-operations
  • Erfarenhet av att förädla och utveckla arbetssätt och rutiner inom IT-operations

Konsulten bör ha:

  • Erfarenhet av arbete med DevOps, att få ihop ITIL med agilt arbetssätt inom IT-operations.

Uppdragsplats: Jönköping.

Svar önskas senast: 2022-10-03