Borgarfjordsgatan 21, Kista
info@edgeassociates.se

Affärsstrateg (strukturella affärer och ägarstrategi) (UE-2022-0608-322)

Plats: Umeå, Sverige
Typ av jobb: Konsult

Referensnummer: UE-2022-0608-322

Roll: Affärsstrateg (strukturella affärer och ägarstrategi)

Uppdragets längd: Omgående till och med 2023-12-31

Omfattning: 900 timmar

Beskrivning: Vi söker nu en underkonsult som kan ta sig an rollen som Affärsstrateg (inom strukturella affärer och ägarstrategi).

Uppdraget innebär en rådgivande roll i arbetet med den strategiska riktningen för kunden för såväl angränsande affärer till befintliga kärnaffärer som nya affärsmöjligheter. Arbetet bedrivs idag inom utvecklingsområdet ”Transformativa utveckling” med tillkommande uppdrag från kundens VD.

I uppdraget ingår följande delmoment;

  • Arbete med övergripande strategier och utveckling av normativa scenarier med syfte att uppnå såväl mål på medellång sikt som långsiktiga mål definierade i ägardirektiv
  • Modeller för samt stöd i planering och prioritering av initiativ

Uppdragsgivare är kundens VD alternativt medarbetare inom enheten Transformativ Utveckling.

Konsulten ska ha:

  • Gedigen kunskap om och praktisk erfarenhet av rådgivning, projektledning och förhandling i samband med företagsförvärv, strukturaffärer, omstruktureringar, fusioner/allianser och företagsöverlåtelser för medelstora och större företag.
  • Gedigen kunskap om och praktisk erfarenhet av ägarspridning och kapitalanskaffning, riktade erbjudande till såväl institutioner, investerare och andra finansiella aktörer.
  • Erfarenhet från genomförande av analyser, marknadsbearbetning, utvärdera potentiella samarbetspartners, framtagande av konsekvens- och känslighetsanalyser inför genomförandebeslut
  • Flerårig erfarenhet av med strategiska frågeställningar och komplex förändringsledning och är van att driva implementering av detsamma
  • Har ett starkt informellt ledarskap och kan vara länken mellan ledningen och verksamheten genom att kunna framföra budskap både på övergripande strategisk nivå men även på teknisk och mer detaljerad nivå.
  • Har vana av att kommunicera med externa parter och intressenter

Uppdragsplats: Umeå (men distans på ca 50%).

Svar önskas senast: 2022-09-27