Borgarfjordsgatan 21, Kista
info@edgeassociates.se

Affärsstrateg (UE-2022-0605-322)

Plats: Umeå, Sverige
Typ av jobb: Konsult

Referensnummer: UE-2022-0605-322

Roll: Affärsstrateg

Uppdragets längd: Omgående till och med 2023-12-31

Omfattning: 2000 timmar

Beskrivning: Vi söker nu en underkonsult som kan ta sig an rollen som Affärsstrateg.

Uppdraget innebär en rådgivande roll i arbetet med den strategiska riktningen för kunden för såväl angränsande affärer till befintliga kärnaffärer som nya affärsmöjligheter. Arbetet bedrivs idag inom utvecklingsområdet ”Transformativa utveckling” med tillkommande uppdrag från kundens VD. I uppdraget ingår följande delmoment;

 • Arbete med övergripande strategier och utveckling av normativa scenarier med syfte att uppnå såväl mål på medellång sikt som långsiktiga mål definierade i ägardirektiv
 • Modeller för samt stöd i planering och prioritering av initiativ

Uppdragsgivare är kundens VD alternativt medarbetare inom enheten Transformativ Utveckling.

Konsulten ska ha:

 • Mycket god kännedom om energibranschen samt de utmaningar som kommer av pågående energi- och klimatomställning
 • Mycket god kännedom om kommunikationsbranschen och de förändringar som kommer av den samhällsdigitalisering som pågår
 • Erfarenhet och/eller kunskap affärsmodellsutveckling av ovanstående samt förståelse för utveckling av samverkansformer med andra intressenter
 • Teknisk och/eller teknoekonomisk bakgrund, gärna inkluderande affärs/marknadsmodeller och företagsledning eller motsvarande relevant erfarenhet
 • Mångårig erfarenhet av arbete inom energi-/kommunikationsbranschen med god förståelse för dess förutsättningar i sin helhet
 • Arbetat flera år med strategiska frågeställningar och komplex förändringsledning och är van att driva implementering av detsamma
 • Förståelse för omställningsfaktorer som påverkar Umeå Energis förmåga att möta framtida utvecklingsbehov
 • Erfarenhet från nationell, regional och kommunal utveckling, speciellt inom området hållbar utveckling
 • Har ett starkt informellt ledarskap och kan vara länken mellan ledningen och verksamheten genom att kunna framföra budskap både på övergripande strategisk nivå men även på teknisk och mer detaljerad nivå.
 • Har vana av att kommunicera med externa parter och intressenter
 • Dokumenterad erfarenhet av att leda och genomföra liknande förstudier och framtagande av beslutsunderlag

Uppdragsplats: Umeå (men distans på ca 50%).

Svar önskas senast: 2022-09-26