Borgarfjordsgatan 21, Kista
info@edgeassociates.se

Projektledare (UE-2022-0682-322)

Plats: Delvis Distans
Typ av jobb: Konsult

Roll: Projektledare

Uppdragets längd: Omgående till och med 2021-12-31.

Omfattning: 100%

Beskrivning: Vi söker nu en underkonsult som kan ta sig an rollen som Projektledare till en förstudie.

Kunden genomför en förstudie i att etablera en framtida hållbar hantering av det kommunala slammet som uppstår i regionen. Förstudien har resulterat i en rapport som innehåller förlag till lösning, investeringsvolymer, tillståndsprocesser m.m.

Nästa steg i detta arbete är att skapa förutsättningar för att realisera detta projekt, med genom att leda projektet framåt, koordinera arbetet med interna och externa intressenter och löpande avrapportera och kommunicera framdriften.

I uppdraget ingår följande delmål:

  • Sammanställa en projektplan innehållande investerings-, lönsamhets-, organisations-, och tidplan.
  • Föreslå en bolags struktur med ägare, medlemmar och partners.
  • Presentera nödvändigt presentationsmaterial till intressenter

Övriga delmål kan beslutas i samråd med projektbeställare

Konsulten ska ha:

  • Dokumenterad erfarenhet av att leda och genomföra liknande uppdrag och framtagande av beslutsunderlag
  • Dokumenterad erfarenhet från Umeå Energis anläggningar
  • Erfarenhet från förbränning, meriterande är slamförbränning
  • Erfarenhet från att leda och koordinera liknande arbeten

Uppdragsplats: Mestadels Distans (ca 30 % av tiden på plats i Umeå).

Svar önskas senast: 2022-09-25