Borgarfjordsgatan 21, Kista
info@edgeassociates.se

Projektledare (UE-2022-0683-322)

Plats: Delvis Distans
Typ av jobb: Konsult

Referensnummer: UE-2022-0683-322

Roll: Projektledare

Uppdragets längd: Omgående till och med 2021-12-31.

Omfattning: 100%

Beskrivning: Vi söker nu en underkonsult som kan ta sig an rollen som Projektledare till en förstudie.

Kunden genomför en förstudie i att etablera en framtida hållbar hantering av det kommunala slammet som uppstår i regionen. En förstudie har tidigare genomförts och i samband med möten med intressenter, finansiärer, leverantörer och kunder har ett antal kompletterande frågeställningar lyfts vilka behöver utredas och belysas.

I uppdraget ingår följande delmål:

  • Beskriva de hållbarhetsvärden som en slamförbränning skapar
  • Utreda konsekvenser av en fosforåtervinning ur askorna från förbränningen
  • Uppdatera investerings- och driftkalkyler med avseende på de kompletterande frågeställningar
  • Genomföra en analys av slammängderna i regionen och föreslå ett optimalt transportupplägg.

Konsulten ska ha:

  • Dokumenterad erfarenhet av att leda och genomföra liknande beräkningar och framtagande av beslutsunderlag
  • Dokumenterad erfarenhet från Umeå Energis anläggningar
  • Dokumenterad erfarenhet från förbränning av slam
  • Dokumenterad erfarenhet från transporter av slam

Uppdragsplats: Mestadels Distans (ca 5% av tiden på plats i Umeå).

Svar önskas senast: 2022-09-25