Borgarfjordsgatan 21, Kista
info@edgeassociates.se

Delprojektledare (RV1085)

Plats: Umeå, Sverige
Typ av jobb: Konsult

Referensnummer: RV1085

Roll: Delprojektledare

Uppdragets längd: Omgående till 2025-12-31.

Omfattning: 100%

Uppdragsplats: Huvudsak på plats i Umeå.

Beskrivning: Vi söker nu en konsult som kan ta sig an rollen som Delprojektledare och ska genomföra delprojektet med resultat inom ramarna för direktiv och projektplan eller motsvarande samt enligt krav- och lösningsbeskrivning.

De arbetsuppgifter delprojektledaren bland annat ska ha är:

 • Planera och leda och följa upp arbetet i delprojektet och ansvara för att dess mål infrias.
 • Rapportera läge, resultat och avvikelser till projektledaren.
 • Ansvara för resursplanering och föreslå resurser till delprojektet inom överenskomna ramar.
 • Koordinera arbete och målbilder inom delprojektet samt föreslå förändring av delprojektets åtagande
 • Leda och coacha gruppledare och workshopledare inom delprojektet.

Konsulten ska:

 • Uppfylla kompetensnivå 3.
 • Uttrycka sig väl i tal och skrift på svenska.
 • Ha dokumenterad erfarenhet av tekniskt införande.
 • Vara insatt i att skriva, läsa och tolka avtal, anbud och anbudssvar
 • Ha erfarenhet att leda komplexa och omfattande projekt, senior med aktuell erfarenhet (senaste 4 åren).
 • Ha kunskap om hälso- och sjukvårdens processer mellan olika regioner.
 • Ha dokumenterad erfarenhet från FVIS och regionöverskridande samverkansarbete.

Konsulten bör:

 • Ha erfarenhet av arbete inom FVIS och samverkansarbete.
 • Ha erfarenhet av förändringsarbete kopplat till digitalisering inom hälso- och sjukvård.
 • Ha erfarenhet av större systeminföranden i komplexa miljöer (till exempel införande av affärssystem, större vårdinformationssystem, verksamhetsövergripande systemstöd).
 • Ha erfarenhet av samverkan med leverantörer inklusive avtalshantering och affärsdialoger.

Svar önskas senast: 2022-09-21