Borgarfjordsgatan 21, Kista
info@edgeassociates.se

Koordinator (RV10089)

Plats: Sundsvall, Sverige
Typ av jobb: Konsult

Referensnummer: RV10089

Roll: Koordinator

Uppdragets längd: 2022-10-03 till och med 2024-12-31 med stor möjlighet till förlängning (längst till och med 2025-12-31).

Omfattning: 100%

Uppdragsplats: Sundsvall (Delvis Distans). Resor förekommer.

Beskrivning: Vi söker nu en konsult som kan ta sig an rollen som Koordinator.

Huvudprojektet Verksamhetsnära Implementation ansvarar för att ta fram lösningsförslag, kartlägga samt implementera kundens processer och konfigurationer i Cosmic. Där projektets mål är att Cosmic levereras med minst bibehållen funktionalitet som finns i dagens system och processer.

Projektet säkerställer att verksamheten får ett systemstöd som stödjer en patient-process genom hela systemet, skapar förutsättningar för att minska dubbeldokumentation, samt säkerställer uppföljning i realtid genom översiktsrapporter. Projektet via delprojektet migrering tar fram lösningsförslag för både manuell samt teknisk migrering på vad som ska migreras till Cosmic, samt skapar underlag för migreringsbeslut kring befintliga system som skall ersättas genom kartläggningar.

Vidare arbetar koordinatorn med att utreda och kartlägga processer, konfigurationer och att verksamhetskrav fungerar tillsammans med befintliga systemstöd och att verksamhetens nya lösning i Cosmic blir optimerade utifrån det direktiv som ligger till grund för projektet.

Arbetsuppgifter

 • Leda och följa upp arbetet med förberedelser, analys, kravställning och implementation av lösning inom grundfunktionalitet och migrerings området.
 • Ta fram beslutsunderlag för taktiskt och strategiskt vägval för migrering
 • Ta fram beslutsunderlag för taktiskt och strategiskt vägval för grundfunktionalitet
 • Leda och följa upp arbetet för utredning av migreringsbehov i system som skall ersättas
 • Stödja och följa upp arbetet för utredning av system som skall ersättas
 • Driva kartläggning av informationsmängder inför migrering
 • Ansvara för framtagande av mappningsspecifikationer och rutiner för genomförande av migreringsaktiviteter
 • Ta fram en plan för migreringsaktiviteter
 • Delta i SUSSA-gemensamt arbete kring migrering om det kommer bli ett sådant
 • Delta i möten och utredningar för leveransområden i projektet Verksamhetsnära Implementation samt rapportera till projektledaren progress i arbetet

Uppdraget är fördelat 50% på delprojekt Migrering och 50% på delprojekt grundfunktionalitet. Fördelningen mellan projekten kan komma att variera över tid.

Konsulten ska ha:

 • Erfarenhet av systeminförande
 • Erfarenhet av framtagande av migreringsstrategi
 • Erfarenhet av koordinering av många parallella leveranser
 • Stor förmåga att leda, koordinera, delegera och sammanställa arbete på ett strukturerat sätt.
 • Stor förmåga att vara drivande och ta egna initiativ.
 • Förmåga att arbeta både självständigt och i grupp.

Svar önskas senast: 2022-09-19