Borgarfjordsgatan 21, Kista
info@edgeassociates.se

Uppdragsledare/Systemutvecklare (RV1055)

Plats: Distans
Typ av jobb: Konsult

Referensnummer: RV1055

Roll: Uppdragsledare/Systemutvecklare

Uppdragets längd: Omgående till 2023-06-30 med stor möjlighet till förlängning 12 mån + 12 mån.

Omfattning: 75-100%

Uppdragsplats: Distans (arbete på plats i Umeå 1-2ggr/månad)

Beskrivning: Vi söker nu en konsult som kan ta sig an rollen som Uppdragsledare/Systemutvecklare.

I samband med kundens införande av nästa generations vårdinformationssystem behöver stora mängder data tillgängliggöras på ett säkert och tillförlitligt som samtidigt ger oss möjlighet att flytta fram positionerna inom användning av vårddata. Målsättningen är att ligga i framkant inom vårdsverige och lösa behoven med modern arkitektur och teknik samt ett högt säkerhetstänk.

Uppdraget innebär att agera i rollen som uppdragsledare för migrering i kombination som systemutvecklare, med fokus på BI, i framtagandet av lösningar för att tillhandahålla och tillvarata vårddata hos regionen.

Rollen uppdragsledare/systemutvecklare ingår som en del i leveransorganisationen hos kunden och rollen innebär att driva och medverkan i uppdraget beskrivet ovan i hos kunden.

Konsulten ska:

  • Uppfylla kompetensnivå 2.
  • Uttrycka sig väl i tal och skrift på svenska och engelska.
  • Ha högskoleutbildning med inriktning mot IT.
  • Ha minst 2 års dokumenterad erfarenhet av rollen som uppdragsledare eller projektledare.
  • Ha erfarenhet av agilt projektarbete.
  • Ha minst 2 års dokumenterad erfarenhet av arbete som systemutvecklare.

Konsulten bör:

  • Ha kunskap och erfarenhet av arbete med data inom domänen vårdinformatik.
  • Ha praktiska erfarenheter av att jobba med migrering av data.