Borgarfjordsgatan 21, Kista
info@edgeassociates.se

BI-utvecklare (TV-2023-17952)

Plats: Delvis Distans
Typ av jobb: Konsult

Referensnummer: TV-2023-17952

Roll: BI-utvecklare

Uppdragets längd: 2024-01-15 till och med 2024-12-31 (med möjlighet till förlängning till 2025-12-31).

Uppdragsplats: Delvis Distans (Luleå minst 1 dag/vecka, dock kan det vissa veckor krävas närvaro på kontoret flera dagar)

Omfattning: 100%

Beskrivning: Vi söker nu en underkonsult som kan ta sig an rollen som BI-utvecklare.

Tullverkets förändringsarbete kommer i samband med ökad digitalisering att medföra ett mycket större nyttjande av analys- och beslutsstöd i framtiden. För detta genomförs uppdrag för att bygga vidare på Tullverkets gemensamma Beslutsstöd.

Arbetet är agilt och teamorganiserat. Tullverket har olika typer av verksamhet där gemensamma källsystem och ett gemensamt datalager och beslutsstöd kan ge vissa utmaningar inom t.ex. lagstiftning, nya flexibla och processorienterade arbetssätt.

Uppdraget
Tullverket har behov av en erfaren systemutvecklare för arbete inom ett team där beställningar inkommer både från förvaltning och projekt. Teamet ansvarar för förvaltning, utveckling och vidareutveckling av system med fokus på funktionalitet för analys, uppföljning och statistik. Tekniken finns framför allt inom SQL Server och Power BI. Arbetet omfattar omvandling av verksamhetens behov/ krav till tekniska lösningar, implementation, underhåll av systemdokumentation, användarstöd och samverkan med verksamheten.

Inom Tullverkets förvaltning används ITIL för hantering av incidenter, problem och förändringar och för detta används ett ärendehanteringsverktyg.

Konsulten ska arbeta proaktivt och föreslå förbättringar som leder till bättre tillgänglighet, minskande antal incidenter och högre kvalitet.

I arbetet ingår även omvandling av verksamhetens behov/ krav till tekniska lösningar, implementation av desamma oavsett typ av system, i det ingår även tekniska tester och prestandahöjande arbete

Konsulten kommer att behöva säkerhetsklassas (säkerhetsklass 3) inom ramen för uppdraget och klassning måste vara klar innan uppdragets start.

Konsulten ska:

  • Uppfylla kompetensnivå 5
  • Ha god förmåga att uttrycka sig väl i tal och skrift såväl på svenska som engelska
  • Ha minst 10 års dokumenterad erfarenhet av utvecklingsarbete inom datalager och beslutsstöd i Microsofts BI-miljö med verktyg såsom SSRS, SSAS och SSIS

Konsulten bör ha:

  • Erfarenhet av design, utveckling och prestandahöjande åtgärder i Power BI Desktop
  • Erfarenhet av design, utveckling och prestandahöjande åtgärder inom Microsofts BI-miljö
  • Erfarenhet av utvecklingsarbete inom statlig myndighet
  • Erfarenhet av agila utvecklingsmetoder

Svar önskas senast: 2023-12-05