Borgarfjordsgatan 21, Kista
info@edgeassociates.se
Blog single
November 16, 2023by edgeadmin

Teamledare (FVIS-programmet) (23IU364)

Referensnummer: 23IU364

Roll: Teamledare (FVIS-programmet)

Uppdragets längd: 2024-01-01 till och med 2024-12-31 med stor möjlighet till förlängning (längst till och med 2025-12-31).

Omfattning: 100 %

Uppdragsplats: Sundsvall (i Regionens lokaler)

Beskrivning: Vi söker nu en konsult som kan ta sig an rollen som Teamledare (FVIS-programmet).

Uppdraget omfattar främst nedanstående arbetsuppgifter och projekt men kan kompletteras med andra om så är lämpligt.

Införande av ny beställnings- och svarsmodul (BoS) i Regionen. BoS modulen är en funktion som finns i Regionens nya journalsystem Cosmic. Införandet syftar till att för användarna i vården få en homogen elektronisk beställningsfunktion integrerat i journalsystem Cosmic för flera remisstyper. En homogen elektronisk beställningsfunktion underlättar för användaren genom ett enhetligt användargränssnitt och möjlighet till spårbarhet och bevakning i systemet.

 • Följande remisstyper skall implementeras:
 • Klinisk kemi
 • Mikrobiologi
 • Patologi/Cytologi
 • Röntgen/klinisk fysiologi
 • Blod/transfusioner

Delprojektledar-/Teamledaruppdraget innefattar att planera, leda och följa upp analys, design, implementation, test, produktionssättning samt vara delansvarig vid ett införande och efterföljande support. I uppdraget ingår också förutom att planera, leda och följa upp aktiviteter att självständigt jobba med vissa aktiviteter.

I uppdraget ingår:

 • Samverkan med flera andra regioner kring utformning och konfiguration av Cosmic BoS
 • Implementation av beställnings och svarsapplikation (Cosmic BoS)
 • Hantering av sortimentskataloger per remisstyp
 • Implementation av integrationer mot ett flertal regionala produktionssystem
 • Säkerställa att nödvändig regional konfiguration genomförs
 • Dokumentera testfall och vara projekt Test behjälplig
 • Säkerställa att arbetsprocess och applikationsnära arbetssätt förankras och implementeras
 • Tillsammans med delprojekt Utbildning arbeta fram utbildningsmaterial och utbildningsupplägg
 • Stödja delprojekt Utbildning med genomförande av utbildning av olika yrkeskategorier i den nya beställning och svarsmodulen

Uppdraget kan komma att minska efter införandet av Cosmic som planeras till årsskiftet 2024/2025.

Konsulten ska ha:

 • God förmåga att uttrycka sig väl i tal och skrift på svenska
 • Erfarenhet av att leda projekt och genomföra projekt som involverar införande av it-system eller it-tjänster inkl tillhörande integrationer i en organisation
 • Förmåga att genomföra projekt enligt på marknaden vanligt förekommande projektmodeller
 • Förmåga att planera sitt arbete i förväg och organisera samt prioritera aktiviteter på ett effektivt sätt.
 • Erfarenhet av kravställning mot vårdsystemsleverantörer
 • Minst två års erfarenhet av BoS (Beställning och svar) inom FVIS-programmet.

Konsulten bör ha:

 • Erfarenhet av att jobba i DevOps
 • Goda kunskaper i att integrera labbsystemen FlexLab, Sectra RIS och Sympathy
 • Erfarenhet av integrationer och flöden mot Cosmic BoS.

Svar önskas senast: 2023-11-29

Share