Borgarfjordsgatan 21, Kista
info@edgeassociates.se
Blog single
June 27, 2024by edgeadmin

Team (3 konsulter) för stöd i projekt och utredning (24IU143)

Referensnummer: 24IU143

Roll: Team (3 konsulter) för stöd i projekt och utredning

Uppdragets längd: 2024-08-01 till och med 2025-01-31 (med möjlighet till förlängning till och med 2025-12-31).

Omfattning: Uppdraget beräknas omfatta en kompetenspool om 3 namngivna resurser. RVN garanterar att dessa resurser har uppdrag från start enligt:

 • Konsult 1 på 25%
 • Konsult 2 på 50%
 • Konsult 3 på 25%

Kompetenspool:

 • Kompetenspoolen kan aldrig överstiga 3 heltider (3×100%) men kan gå ner till 0%.
 • De resurser som ingår i poolen ska inom 1 månad finnas tillgänglig om behovet ökar.
 • Leverantören ska säkerställa en resurspool på definierat antal resurser som klarar beskrivna ska krav
 • Beställaren har rätt att öka och minska bemanningen med 1 månads framförhållning.
 • Leverantören har rätt att byta ut resurser i poolen med 2 månaders framförhållning. Dessa skall då klara skall kraven samt godkännas av RVN

Uppdragsplats: Sundsvall

Beskrivning: Vi söker nu ett team på 3 konsulter för stöd i projekt och utredning

Inom RVN drivs många olika projekt av både större och mindre karaktär. I vissa av dessa projekt behöver de då och då externt stöd. Uppdragens omfattning och längd kan variera utifrån projektets behov. För närvarande driver vi bl.a. projekten Tal till text, digital medarbetare samt en utredning om nationell läkemedelsförskrivningsmodul följer regionens informationssäkerhetspolicy med externa projektledare/utredare. Konsulterna inom detta uppdrag kommer att driva egna uppdrag, vara delaktiga i andra och varandras uppdrag.

Regionen avser att använda de inkluderade konsulterna som en kompetenspool med varierande omfattning över tid. Målet är att avveckla behovet av konsulter så snart detta är möjligt och ersätta med egen personal.

I detta uppdrag/kompetenspool söker de tre olika kompetenser:

 • Konsult 1: Förändringsledare med kunskap inom projektledning, nivå hög/senior.
 • Konsult 2: Verksamhetsutvecklare/digitaliseringsstöd med kunskap om att driva mindre och medelstora digitaliseringsinitiativ, nivå hög/senior.
 • Konsult 3: Uppdragsledare/utredare som stöd till projekt och förändringsarbete – Nivå medel

Konsult 1 ska ha:

 • God förmåga att uttrycka sig väl i tal och skrift på svenska
 • Minst 10 års erfarenhet av att arbeta med organisationsutveckling/verksamhetsutveckling och förändringsledning.
 • Minst 3 års erfarenhet av uppdrag inom IT/Digitalisering i en offentligverksamhet de 5 senaste åren.

Konsult 1 bör ha:

 • Erfarenhet av att arbeta på uppdrag av högsta verksamhetschef, VD, GD eller motsvarande på företag eller offentlig verksamhet över 3000 anställda.
 • Erfarenhet av uppdrag som haft hög komplexitet och många beroenden. Innefattat arbete med att utveckla faktorer för ledning och styrning på organisationsövergripande nivå.
 • Erfarenhet av att arbeta med införande av ny teknologi som haft påverkan på organisationens befintliga strukturer där dessa behövt anpassas.

Konsult 2 ska ha:

 • God förmåga att uttrycka sig väl i tal och skrift på svenska
 • Minst 5 års erfarenhet av verksamhetsutveckling
 • Erfarenhet av uppdragsledning/utredning inom regional verksamhet mot regionledning
 • Minst 1 års erfarenhet av projektledning för införande av IT system för taligenkänning

Konsult 2 bör ha:

 • Erfarenhet av projektledning för införande av organisatorisk lösning för läkare och sjuksköterskor
 • Erfarenhet inom utredning av lösningar i komplexa miljöer och organisationer

Konsult 3 ska ha:

 • God förmåga att uttrycka sig väl i tal och skrift på svenska
 • Högskola eller universitetsstudier fler än 3 år med inriktning ledarskap/projektledning
 • Mer än 5 års erfarenhet av uppdrag inom IT på offentlig verksamhet
 • Mer än 5 års erfarenhet av process och tjänsteutveckling inom offentlig verksamhet

Konsult 3 bör ha:

 • Erfarenhet av tjänstedesign enligt innovationsguiden (SKR)
 • Erfarenhet av att införa nationell läkemedelslista (NLL)
 • Erfarenhet av införande av dokumenthanteringssystem

Svar önskas senast: 2024-07-09

Share