Borgarfjordsgatan 21, Kista
info@edgeassociates.se
Blog single
November 21, 2023by edgeadmin

Systemutvecklare (.Net) (UK-2023-11-21_1)

Referensnummer: UK-2023-11-21_1

Roll: Systemutvecklare (.Net)

Uppdragets längd: Omgående och 6 månader fram (eller när timbanken är slut, budget på 250 000 SEK)

Omfattning: 20% – 50% per månad (uppskattas till totalt 160-250 timmar, men kan vara mer/mindre).

Uppdragsplats: Distans

Beskrivning: Vi söker nu en underkonsult som kan ta sig an rollen som Systemutvecklare (.Net).

Kunden önskar att köpa en timbank av den offererade konsulten. Kunden avropar den tiden från timbank i takten av 25%-50% per månad i överenskommelse med den offererade konsulten. Uppdraget avslutas när tiden i timbanken är slut.

Kunden är i behov av refaktorera och modernisera en dotnet legacy applikation som ska kunna uppfylla redundans och event-driven arkitektur principer

Offererade konsulten ska kunna leverera en produktions klart dotnet 8 alternativ dotnet 6 applikation i en on-premise miljö.

Den levererade dotnet 8 alternativ dotnet 6 applikationen ska det innehålla:

 • Högsäkerhet
 • Loggning till Azure Application Insights
 • Behörighetsstyrning via Azure AD
 • Event-driven arkitektur
 • Automatiska tester på system som integration nivå
 • Dokumentation i form av readme filer.
 • Flöden och andra relevanta visualiseringar med hjälp av mermaid js.

Konsulten ska:

 • Konsulten ska kunna kommunicera flytande på svenska eller engelska i tal och skrift
 • Uppfylla minst kompetensnivå 2
 • Kunna utföra arbete inom EU och vara EU-medborgare
 • Kunna validera identitet med hjälp av svenskt bank-ID. Detta för att konsult ska kunna erhålla åtkomst till uppdragsområdet som täcker in tekniska miljöer som köparen har.
 • Behärska dotnet 6
 • Behärska Event-driven architecture
 • Kunna leverera en produktions klart dotnet 8 alternativ dotnet 6 applikation i en on-premise miljö.

Konsulten bör:

 • Ha systemutvecklingskunskaper i refaktorisering och modernisering av legacy applikation som ska kunna uppfylla redundans och event-driven architecture principer.
 • Ha systemutvecklingskunskaper i dotnet 7/8.

Svar önskas senast: 2023-11-30

Share