Borgarfjordsgatan 21, Kista
info@edgeassociates.se
Blog single
May 14, 2024by edgeadmin

Systemarkitekt (AD 1641/2024)

Referensnummer: AD 1641/2024

Roll: Systemarkitekt

Uppdragets längd: 2024-11-01 till 2025-10-31 (med möjlighet till förlängning till längst 2026-10-31).

Omfattning: 100 %

Uppdragsplats: Delvis Distans/Sundsvall (Kundens bedömning är att när uppdraget tillåter kan upp till 20 % av uppdragstiden vara möjlig att leverera på distans. Detta enligt kundens beslut).

Beskrivning: Vi söker nu en underkonsult som kan ta sig an rollen som Systemarkitekt.

Huvudsakliga arbetsuppgifter

 • Arbeta som systemarkitekt och systemförnyelse
 • Ta fram dokumentation och förslag till realisering i form av lösningsarkitektur, både i text och i modeller.
 • Ta fram lösningsmönster för att arbeta med micro-services(API:er) samt Kafta-lösningar.
 • Ta fram lösningsmönster för att arbeta med Cobol och att dessa är löst kopplade till varandra.
 • Presentera lösningsarkitektur på ett tydligt sätt så att utvecklingsteam, it-styrning, verksamhet och att andra myndigheter förstår och kan agera och implementera korrekt.
 • Samarbete med andra myndigheter.

Övriga arbetsuppgifter

 • Stöd för ledningsgrupperingar och bistå med framtagande av underlag för välgrundade beslut.
 • Ta fram arkitekturella modeller och lösningar som främjar DEVSECOPS.
 • Driva och förbättra myndighetssamarbetet med hjälp av optimeringar av processer och arkitekturella principer.
 • Hantera strategiska frågeställningar angående hur IT-stödets lösningsarkitektur ska möta verksamhetens målbild och strategier.
 • Jobba med säkerhet och säkerhetsställa bolagsverkets målarkitektur.

I Bolagsverkets systemförnyelse ingår att

 • Kartlägga befintligt Systemstöd i Cobol som migrerats från Unisys stordatorplattform till Linuxbaserad plattform.
 • Identifiera och föreslå hur befintliga Cobolprogram skall ersättas med nya IT-komponenter som skall implementeras på en Linux- och java baserad plattform enligt Bolagsverkets målarkitektur.
 • Styra och hjälpa utvecklingsteamen som implementerar IT-lösningen som ersätter Befintlig IT-lösning i Cobol.

 

Arbetssätt

 • Agilt, iterativt och värdeskapande med SAFe som agilt ramverk och inspiration.
 • Uppdragsleda/delprojektleda för flera team Agilt med fokus på problemlösning inom arkitektur
 • Arkitektmodeller och vara uppdragsledare inom stora migreringsprojekt av IT-lösningar i Cobol på olika stordatorplattformar till Java- och Linuxbaserade plattformar.
 • Sätta och styra via it-arkitektstyrning och områdesarkitektur på Operativ, taktisk och strategisk nivå.

Teknik och verktyg

Jira, Cobol, Confluence, Mattermost, Kubernetes, WSO2, Jenkins, Maven, Vue, Spring boot, Draw.IO, EMS

Notera att CV ska vara skrivet på svenska.

Konsulten ska:

 • Ha god kommunikationsförmåga avseende det svenska språket, dvs kunna uttrycka sig såväl skriftligt som muntligt.
 • Ha erfarenhet av agilt arbetssätt
 • Ha erfarenhet att ta fram lösningsarkitektur
 • Ha erfarenhet av lösningsmönster för att arbeta med micro-services(API:er) samt Kafta-lösningar
 • Ha erfarenhat av lösningsmönster för att arbeta med Cobol

Konsulten bör

 • Ha erfarenhet av offentlig sektor
 • Ha certifiering inom SAFe
 • Ha erfarenhet av strategiska frågeställningar avseende IT-stödens lösningsarkitektur.
 • Ha erfarenhet av säkerhets-frågeställningar avseende IT-stödens lösningsarkitektur.
 • Ha erfarenhet av uppdragsledning
 • Ha erfarenhet av migreringsprojekt
 • Ha erfarenhet av Cobol

Svar önskas senast: 2024-05-26

Share