Borgarfjordsgatan 21, Kista
info@edgeassociates.se
Blog single
June 23, 2024by edgeadmin

Interimschef (för enheten Identitet och auktorisation) (2024-4431)

Referensnummer: 2024-4431

Roll: Interimschef (för enheten Identitet och auktorisation)

Uppdragets längd: 2024-09-09 till och med 2025-09-08 (med möjlighet till förlängning 2026-09-08)

Omfattning: 100%

Uppdragsplats: Delvis Distans (Sundsvall 1 dag per vecka eller när verksamheten så kräver).

Beskrivning: Vi söker nu en underkonsult som kan ta sig an rollen som Interimschef (för enheten Identitet och auktorisation).

Säkra digitala identiteter, för så många som möjligt, är en förutsättning för en framgångsrik digitalisering.

Det är vad enheten för identitet och auktorisation arbetar med. Just nu har vi flera stora och viktiga utvecklingsuppdrag. Vi utvecklar Sveriges första statliga e-legitimation och vi arbetar med EU:s nya identitetsplånbok som dels ska ge användaren möjlighet att e-legitimera sig, dels ge användaren möjlighet att dela annan information som till exempel körkortsbehörighet, betyg eller biljetter. Vi ansvarar för Sveriges eIDAS-nod, som möjliggör gränsöverskridande e-legitimering och granskar svenska e-legitimationer för kvalitetsmärket. Vi arbetar med våra frågor nationellt och internationellt, på strategisk och operativ nivå, tillsammans med Regeringskansliet, offentlig och privat sektor och inom EU tillsammans med andra medlemsstater.

Detta uppdrag kräver säkerhetsskyddsavtal nivå tre (3), där konsultens säkerhetsklass är två (2). Digg har med anledning av detta följande krav på leveransen;

 • Säkerhetsklass 2 innebär att såväl konsult som dennes eventuella partner kontrolleras av SÄPO.
 • Leverans av konsulttjänster ska ske inom Sveriges gränser, om inte annat överenskommits.
 • Utrustning från Digg ska användas, annan utrustning medges inte, om inte annat överenskommits.
 • Konsult ska vara svensk medborgare och anbudsgivare ansvarar för att offererad konsult klarar en säkerhetsprövning.

Notera att CV ska vara skrivet på svenska.

Konsulten ska ha:

 • Vara flytande i svenska i tal och skrift och goda kunskaper i engelska i tal och skrift.
 • Kompetensnivå 3
 • Akademisk utbildning om minst tre år eller annan erfarenhet som Digg bedömer som likvärdig
 • Minst 5 år chefserfarenhet av direkt ledarskap, varav minst 3 år i offentlig sektor
 • Lett och utvecklat team och en verksamhet som växer och förändras över tid
 • Erfarenhet av digitalisering inom svensk offentlig sektor under de tre senaste åren
 • Förståelse för de förutsättningar som råder inom svensk offentlig sektor
 • Kommunikativ och ha en god analytisk förmåga

Konsulten bör ha:

 • Erfarenhet av utvecklingsarbete med fokus på digitalisering
 • Erfarenhet av att utreda komplexa frågeställningar och framtagande av beslutsunderlag
 • Erfarenhet av att leda förändringsarbete

Svar önskas senast: 2024-08-08

Share