Borgarfjordsgatan 21, Kista
info@edgeassociates.se
Blog single
July 1, 2024by edgeadmin

Arkitekt inom SDK (Säker Digital Kommunikation) (2024-4509)

Referensnummer: 2024-4509

Roll: Arkitekt inom SDK (Säker Digital Kommunikation)

Uppdragets längd: 2024-11-01 till och med 2025-10-31 (med möjlighet till förlängning 2026-10-31)

Omfattning: 100%

Uppdragsplats: Delvis Distans (Sundsvall eller Stockholm 1 dagar per vecka eller när verksamheten så kräver). (Om konsultens valda stationeringsort är Stockholm så står Digg för rese- och/eller hotellkostnad till Sundsvall när det uppstår behov av det, och tvärtom).

Beskrivning: Vi söker nu en underkonsult som kan ta sig an rollen som Interimschef (för enheten Identitet och auktorisation).

Digg tillhandahåller den digitala infrastrukturen Säker digital kommunikation (SDK) till offentlig aktörer för att dessa ska kunna utbyta information på ett säkert sätt. Digg har nu behov av att förstärka teamen som arbetar med SDK med en konsult.

Läs mer om SDK här: https://www.digg.se/digitala-tjanster/saker-digital-kommunikation-sdk

Konsulten ska utföra följande arbetsuppgifter:

 • Ge teknisk rådgivning vid anslutning av organisationer till SDK (myndigheter, kommuner, regioner och privata aktörer), samt delta i utforskande arbeten inför anslutning.
 • Förvalta ramverk/regelverk och tekniska specifikationer för SDK.
 • Fånga tekniska behov från deltagarorganisationer och privata aktörer som erbjuder lösningar för SDK samt säkerställa att behoven realiseras på ett bra sätt inom SDK.
 • Samverka med privata aktörer som erbjuder lösningar för att ansluta till SDK.
 • Samverka med offentliga aktörer som vill använda SDK.

Detta uppdrag kräver säkerhetsskyddsavtal nivå tre (3), där konsultens säkerhetsklass är två (2). Digg har med anledning av detta följande krav på leveransen;

 • Säkerhetsklass 2 innebär att såväl konsult som dennes eventuella partner kontrolleras av SÄPO.
 • Leverans av konsulttjänster ska ske inom Sveriges gränser, om inte annat överenskommits.
 • Utrustning från Digg ska användas, annan utrustning medges inte, om inte annat överenskommits.
 • Konsult ska vara svensk medborgare och anbudsgivare ansvarar för att offererad konsult klarar en säkerhetsprövning.

Notera att CV ska vara skrivet på svenska.

Konsulten ska ha:

 • Vara flytande i svenska i tal och skrift och goda kunskaper i engelska i tal och skrift.
 • Kompetensnivå 3
 • Erfarenhet av att arbeta som arkitekt inom IT-området.
 • Erfarenhet av förvaltning och utveckling av digitala tjänster.
 • Kunskap om hur rättsliga och informationssäkerhetsmässiga krav kan påverka en verksamhet och ett IT-system.
 • Erfarenhet av att förvalta ramverk, regler och tekniska specifikationer kopplat till infrastrukturen SDK.
 • Teknisk kunskap om arkitektur, komponenter och infrastruktur för SDK.
 • God förmåga att kommunicera tekniska idéer och lösningar på ett begripligt sätt för icke-tekniska teammedlemmar och deltagare/leverantörer.
 • God samarbetsförmåga.

Konsulten bör ha:

 • Erfarenhet av att arbeta med agil utveckling i projekt.
 • Erfarenhet av att arbeta med infrastruktur inom svensk offentlig förvaltning under de tre senaste åren.
 • Erfarenhet av att ha arbetat med ramverket/byggblocket för eDelivery

Svar önskas senast: 2024-08-18

Share