Borgarfjordsgatan 21, Kista
info@edgeassociates.se

Automatisering av arbetsprocesser – RPA

RPA Robotic Process Automation

RPA är mjukvara som automatiserar i användargränssnittet och möjliggör automatisering av repetitiva regelbaserade processer. Fördelen är att denna efterliknar samma manuella flöde i applikationen som en person använder.

Vi har en egen modell för identifiering av lämplig process för automatisering, utveckling och utvärdering av projektet. Det verktyg vi har valt är UiPath, ett verktyg som ligger i framkant när det gäller RPA. För mer information så kan vi kostnadsfritt tillhandahålla ett kort introduktionsmöte.

EDGE Associates har fått i uppdrag att automatisera arbetsprocesser med hjälp av RPA (Robotic Process Automation) för en kommunal kund. Arbetet innefattar uppsättning och drift av RPA-plattform i UiPath samt urval, kartläggning, design, utveckling, systemtest, acceptanstest, driftsättning, interimsdrift, utvärdering, kompetensöverföring och drift av ett flertal processer.

Arbetet skedde i nära samarbete med beställaren på strategisk och taktisk nivå. Kundens målsättning var att öka den egna kompetensen kring RPA och samtidigt genomföra automatiseringar av processer.

På strategisk nivå låg arbetet i att tillsammans med beställaren arbeta kompetenshöjande genom att i nära samarbete sätta upp målsättningar för automatiseringarna, designa RPA plattform för beställarens behov, samt sätta roller för leverantör och beställare.

På taktisk nivå låg arbetet i att tillsammans med beställaren sätta upp den tekniska plattformen och förstå enheternas arbete. Uppdraget bestod även av att arbeta med beställaren i kompetenshöjande syfte genom att tillsammans med beställaren hitta lämpliga kandidater, stötta enheterna i valet av kandidater, i samverkan med processägare utveckla automatiseringar av valda processer och att tillsammans med beställaren driftsätta och drifta automatiserade processer.

Företag:
Kommunal kund
År:
2019 - pågående
Share