Borgarfjordsgatan 21, Kista
info@edgeassociates.se

Uforska fler Kundcase

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image
Teamplan - Personal- och schemaläggningssystem som förenklar din vardag

EDGE Associates fick i uppdrag att designa samt utveckla ett schemaläggnings/bemanningssystem i form av en SaaS-lösning.

Lösningen ska kunna erbjudas av kunden mot ett flertal av deras kunder där krav finns på att löpande kunna erbjuda nya funktioner och möjligheter i plattformen till samtliga kunder.

Nya kunder ska snabbt kunna etableras upp samt onboardas i systemet i enlighet med deras verksamhetskrav kring detta område.
Därmed är det av vikt att det på ett smidigt och snabbt sätt finns en möjlighet att konfigurera en anpassas lösning åt respektive kund.

Systemet har inbyggda matchningsregler för att på bästa sätt allokera upp rätt resurs för passen. Systemet har stöd för användarhantering, schemaläggning, bokningar, förfrågningar, rapporter samt administration.

För mer information se www.teamplan.se

Share
RPA Robotic Process Automation

RPA är mjukvara som automatiserar i användargränssnittet och möjliggör automatisering av repetitiva regelbaserade processer. Fördelen är att denna efterliknar samma manuella flöde i applikationen som en person använder.

Vi har en egen modell för identifiering av lämplig process för automatisering, utveckling och utvärdering av projektet. Det verktyg vi har valt är UiPath, ett verktyg som ligger i framkant när det gäller RPA. För mer information så kan vi kostnadsfritt tillhandahålla ett kort introduktionsmöte.

EDGE Associates har fått i uppdrag att automatisera arbetsprocesser med hjälp av RPA (Robotic Process Automation) för en kommunal kund. Arbetet innefattar uppsättning och drift av RPA-plattform i UiPath samt urval, kartläggning, design, utveckling, systemtest, acceptanstest, driftsättning, interimsdrift, utvärdering, kompetensöverföring och drift av ett flertal processer.

Arbetet skedde i nära samarbete med beställaren på strategisk och taktisk nivå. Kundens målsättning var att öka den egna kompetensen kring RPA och samtidigt genomföra automatiseringar av processer.

På strategisk nivå låg arbetet i att tillsammans med beställaren arbeta kompetenshöjande genom att i nära samarbete sätta upp målsättningar för automatiseringarna, designa RPA plattform för beställarens behov, samt sätta roller för leverantör och beställare.

På taktisk nivå låg arbetet i att tillsammans med beställaren sätta upp den tekniska plattformen och förstå enheternas arbete. Uppdraget bestod även av att arbeta med beställaren i kompetenshöjande syfte genom att tillsammans med beställaren hitta lämpliga kandidater, stötta enheterna i valet av kandidater, i samverkan med processägare utveckla automatiseringar av valda processer och att tillsammans med beställaren driftsätta och drifta automatiserade processer.

Share
Blomma_overview

QBank är en Enterprise DAM-lösning for att lagra, hantera samt distribuera digitala “assets”. Utöver detta har de integrationer till ett flertal olika verktyg för att förenkla arbetet och användningen av dessa digitala “assets”.

EDGE Associates har fått möjlighet att arbeta tillsammans med QBank i ett flertal av deras projekt.

EDGE Associates tar hand om QBank’s integrationer (connectorer) till Optimizely (tidigare Episerver) CMS, Umbraco CMS, Drupal CMS, samt Sharepoint Online (Classic och Modern). Utöver detta så bistår vi även QBank’s kunder med support kring användning av dessa lösningar.

EDGE Associates hjälper även QBank med ett antal av deras kundportaler som tas fram för deras kunder.

För mer information se www.qbankdam.com

Share
NULL